Dzimšanas gads: 1958

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Jauniešu sabiedriskās aktivitātes paaugstināšana, attīstot viņu neformālās izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētās un pagastos, pārveidojot Dobeles bijušā kinoteātra ēku par jauniešu aktivitāšu un brīvā laika centru.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Ģimenes ar bērniem (mājokļa jautājums, iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, vispusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas).
Mazaizsargātās iedzīvotāju grupas (sociālā palīdzība, vajadzību izzināšana, aktivitāšu morāla un finansiāla atbalstīšana).
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana mācību satura pilnvērtīgai apguvei.
Pašvaldības dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošana, lai nodrošinātu pēc iespējas labākus apstākļus īrniekiem.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts 1980 Matemātika
Darbavieta Amats
Dobeles novada dome Priekšsēdētāja vietnieks
Jaunumi