Dzimšanas gads: 1958

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Pilnveidot iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, nodrošinot, ka ikmēneša domes sēdēs tiek uzklausīts izpilddirektora ziņojums par paveiktajiem un plānotajiem darbiem. Ziņojumi tiek protokolēti un ir publiski pieejami.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Ģimenes ar bērniem un sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Lai veicinātu tūrisma attīstību, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un satiksmes drošības uzlabošanu, izbūvēt veloceliņu posmā no Dobeles līdz Tērvetei.
2. Turpināt darbu pie pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošanas lauku teritorijās.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daugavpils Pedagoģiskais institūts 1981 Mūzikas un dziedāšanas
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2010 Maģistra studiju programma „Pedagoģija”
Darbavieta Amats
Tērvetes novada dome Domes priekšsēdētāja
Tērvetes novada pašvaldība Jauktā kora “Tērvete” vadītāja
Jaunumi