Dzimšanas gads: 1966

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot profesionālu un efektīvu apvienotā novada pārvaldes struktūru, pieejamu ikvienam novada iedzīvotājam, neatkarīgi no tā, vai cilvēks dzīvo kādā no pilsētām vai pagastiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Bērnu un ģimeņu labklājību.
Dzīves kvalitātes nodrošināšanu senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām šodien, un cieņas pilnu attieksmi pret ikvienu rītdien.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Plānveidīga ielu un lauku ceļu sakārtošana, piesaistot ES finansējuma avotus.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2003 Jurists
Augstākā Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija 1990 Kordiriģents, kora priekšmetu pasniedzējs
Darbavieta Amats
Latvijas Pašvaldību savienība Priekšsēdis
Auces novada dome Deputāts
Eiropas Savienības Reģionu komiteja Latvijas delegācijas vadītājs, komitejas loceklis
Jaunumi