Dzimšanas gads: 1953

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Mans mērķis ir izveidot vienotu un efektīvu pašvaldības struktūru – uz sadarbību vērstu ilgtermiņa mehānismu, ko izprastu un izjustu ne tikai ikviens pašvaldības darbinieks, bet arī ikviens jaunā Dobeles novada iedzīvotājs.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kompleksu tautsaimniecības attīstību, kas veidotu pamatu visu Dobeles novada iedzīvotāju labklājībai.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Novada centrā un perifērijā:
Ielu, ceļu tīkla un infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana tautsaimniecības tālākai attīstībai, tai skaitā energoefektivitātes un zaļā kursa īstenošanai.
Investīcijas cilvēkos – primāri izglītībā un sociālajā jomā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas medicīnas institūts 1978 Ārstniecība
Darbavieta Amats
Dobeles novada domes Priekšsēdētājs
SIA Dobeles un apkārtnes slimnīca Ārsts - ķirurgs
Jaunumi