"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Maigurs Krievāns 1968 Z/S ''Auziņas''
2. Reinis Līcis 1988 Ilūkstes novada pašvaldība
3. Jānis Krievāns 1958 SIA "LatRosTrans"
4. Aivars Skrinda 1967 Z/S "Bavderi"
5. Dace Stalidzāne 1987 Ilūkstes novada pašvaldība
6. Aldis Čamāns 1969 Ilūkstes novada pašvaldība
7. Natālija Dvorjaņikova 1969 Salienas pagasta pārvalde
8. Artis Simanovičs 1969 SIA "LLKC"
9. Artūrs Bogdanovičs 1958 Artūra Bogdanoviča internista un ģimenes ārsta prakse
10. Reinis Lazdāns 1995 zs"Lazdiņi"
11. Dainis Millers 1970 Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūra
12. Elita Kaļiņina 1969 SIA "Ornaments"
13. Ruta Grustāne 1965 Višķu pagasta pārvalde
14. Jāzeps Mačuks 1958 Ilūkstes Raiņa vidusskola
15. Valdis Miltiņš 1961 Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa
16. Jānis Vaitkuns 1993 zs"Saimnieki"
17. Valērija Ančevska 1999 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
18. Viktors Potjomkins 1981 Ilūkstes novada pašvaldība
Jaunumi
Partijas programma
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Programma: AUGŠDAUGAVAS NOVADS
Mēs, centriskās partijas “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” saraksta deputātu kandidāti, piesakot sevi kārtējām pašvaldību vēlēšanām AUGŠDAUGAVAS novadā, bijām pret valdības prettiesiski uzspiesto reformu. Uzskatām, ka Ilūkstes un Daugavpils novadi spēja nodrošināt pakalpojumus saviem iedzīvotājiem augstā kvalitātē un veica arī papildus uzliktās funkcijas, ko faktiski vajadzēja nodrošināt valstij.
Neskatoties uz valdības lēmumiem, mēs visi kopā, Daugavpils un Ilūkstes novadu iedzīvotāji, esam spējīgi veidot harmonisku, iedzīvotājiem pievilcīgu jauno Augšdaugavas novadu. Kā mēs to darīsim? Jaunajā Augšdaugavas novadā atbalstīsim un nostiprināsim pagastu autonomiju ar katram pagastam iezīmētu budžetu un iespēju pašiem lemt par tā izmantošanu. Tikai tā var notikt vienmērīga attīstība visa novada robežās. Jaunizveidotajā novadā katram pagastam ir vērtība, tāpēc iespēju robežās saglabāsim un turpmāk izcelsim katras vietas unikalitāti. Katrā pagastā jābūt saglabātiem tās iedzīvotājiem svarīgiem un nozīmīgiem objektiem un pakalpojumiem, piemēram, feldšerpunktiem, skolām, bibliotēkām, kultūras iestādēm, utt., lai šie pakalpojumi būtu tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām. Esam gatavi pieprasīt valsts atbalstu un atbildīgo institūciju iesaisti šo mērķu sasniegšanā.
Augšdaugavas novads kartē sevi iezīmējis kā novads ar izteiktu lauku teritoriju. Tāpēc svarīgi novadā turpināt attīstīt uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, mežsaimniecību u.c. nozares, lai novada iedzīvotājiem radītu jaunas darbavietas tuvāk dzīvesvietai. Neskatoties uz to, ka pašvaldības funkcijās neietilpst darbavietu radīšana, pašvaldības iestādēs tiek nodarbināti daudzi novada iedzīvotāji. Pašvaldība jau šobrīd attīsta uzņēmējiem nepieciešamo infrastruktūru.
Turpināsim piesaistīt uzņēmējus degradētajās teritorijās. Tas ir liels potenciāls jaunām darbavietām ar konkurētspējīgu atalgojumu.
Pretstatā citviet valstī pastāvošai sašķeltajai divkopienu sabiedrībai, kas veidojusies neatrisinātā etniskā jautājuma nepilnību dēļ, Augšdaugavas novadā tiks panāktas uz sadarbību, sapratni un harmoniju vērstas attiecības starp visām kopienām. Mums svarīgs ir katrs jaunizveidotā novada iedzīvotājs. Uzklausīsim Jūsu viedokli jebkurā jautājumā.
Turpināsim atbalstīt visas reliģiskās konfesijas, baznīcas, kā esam to darījuši līdz šim, jo bez Dieva palīdzības nekas nenotiek.
Sociālajā jomā nodrošināsim visus nepieciešamos sociāla atbalsta mehānismus visā novadā, lai katrs iedzīvotājs varētu justies droši un šie pakalpojumi pēc nepieciešamības būtu pieejami tuvāk dzīvesvietai augstā kvalitātē.
Skolu reforma, kas spēcīgi ietekmējusi ne tikai lauku reģionu, bet arī pilsētu skolas, apdraud arī Augšdaugavas novada izglītības iestāžu turpmāko pastāvēšanu. Līdz šim katra pašvaldība novada skolas ir centušās nosargāt, domājot par jaunajām ģimenēm. Šo cīņu noteikti turpināsim.
Mūsu mērķis ir iedzīvotāju skaita saglabāšana visā novadā un sakārtotas dzīves telpas radīšana. Turpināsim attīstīt mūsdienīgu tehnisko infrastruktūru ar konkurētspējīgas izglītības iespējām, daudzveidīgu sporta un kultūras dzīvi, lai ģimenēm šeit būtu pieejams viss nepieciešamais.
Vislielāko paldies sakām Jums, seniori, par ieguldīto darbu! Mēs atbalstīsim Jūsu aktivitātes sabiedriskajā dzīvē, uzklausīsim vēlmes, ieteikumus un mācīsimies no Jūsu dzīves gudrības.
Gudras stratēģijas pamatā ir mācīšanās no pagātnē pieļautajām kļūdām, kas bieži izpaliek, bet vēsture vienmēr par to atgādina. Jaunajā novadā meklēsim sapratni, diplomātiju un sāksim citu dzīvi. Katra iedzīvotāja viedoklis un iniciatīva ir svarīga, lai arī turpmāk Jūsu intereses tiktu uzklausītas un rastu atbilstošus risinājumus.
Mēs nesolām nerealizējamus megaprojektus, nesolām arī konkrētus projektus katrā pilsētā vai pagastā. Kā mēs attīstīsimies un kādas vēlmes būs, to lemsiet Jūs paši, Augšdaugavas novada iedzīvotāji!
Mēs katrs esam Latvijas nākotne, katrs sava pagasta un sava novada nākotne, kā mēs to veidosim, tā arī turpmāk dzīvosim. Uzskatām, ka domājot un dzīvojot pozitīvi, mēs vairojam laimes sajūtu arī līdzcilvēkos un tikai tā vairojas viss labais, skaistais un patiesais. Ir jāmīl vieta, kur dzīvo, kur esi dzimis un audzis, ir jābūt savas dzimtās puses patriotam. Vispirms jau cilvēks ceļ vietu un tikai tad vieta - cilvēku.
Mēs visi kopā veidojam šo laikmetu - steidzīgo un neatgriezenisko. Tāpēc novēlam katram sadzirdēt vienam otru, kopā meklēt risinājumus, strādāt un skatīties uz priekšu, būt radītājiem un darbu darītājiem savā dzimtajā pusē, jo mēs esam saimnieki savā zemē!