Dzimšanas gads: 1940

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Pacelt Saulkrastus tuvāk saulei. Attīstīt Saulkrastus līdz reģionālas nozīmes centram. Sākt ar pludmales labiekārtošanu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Zvejniecību un tūrismu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Pludmales labiekārtošana (centrā). Lauksaimniecība (perifērijā).
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 1971 Mūzikas pedagogs, kordiriģents, pūtēju orķestra diriģents
Augstākā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 1971 Klarnetes spēles pedagogs
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 2003 Saksofona trompetes spēles pedagogs
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 2003 Eifonija trubas alta spēles pedagogs
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 2004 Flautas un mežraga spēles pedagogs
Darbavieta Amats
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola Mūzikas pedagogs, diriģents
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola Klarnetes, flautas, saksofona spēles pedagogs
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola Eifojia spēles pedagogs
Ādažu Mākslas un mūzikas skola Saksofona spēles pedagogs
Jaunumi