Dzimšanas gads: 1979

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Saulkrastu novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Starptautiskā Jūras akadēmija "IMTA" (Roterdama) 2001 Ostu vadīšana
Latvijas Jūras akadēmija 2001 Ostu vadītājs
Latvijas Universitāte 2004 Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Darbavieta Amats
Skultes ostas pārvalde Pārvaldnieks
Jaunumi