Dzimšanas gads: 1965

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Saulkrastu novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot Paaudžu māju, kurā varēs darboties visu paaudžu interesenti.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jaunās ģimenes un jauniešu NVO
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Sabiedriskā centra ar interneta pieeju Sējā izveide, atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem, atbalsta pasākumi riska ģimeņu bērniem
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā LVPI 1989 Pamatskolas skolotāja
Augstākā LU 2008 Sociālais pedagogs
Darbavieta Amats
Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs Projektu vadītāja darbā ar ģimenēm
Jaunumi