Dzimšanas gads: 1966

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Limbažu novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Liepājas Pedagoģiskā augstskola 1996 Pirmsskolas un sākumskolas pedagogijas un psiholoģijas studiju programma
Augstākā Latvijas Universitāte 1998 Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas maģistrantūra
Augstākā Latvijas Universitāte 2002 Profesionālā studiju programma “Pamatskolas latviešu valodas un literatūras
Augstākā Latvijas Universitāte 2007 Profesionālā studiju programma “Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja”
Augstākā Latvijas Universitāte 2016 Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes maģistrantūra
Darbavieta Amats
Zvejniekciema vidusskola Direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde Latviešu valodas jomas koordinatore
Valsts izglītības satura centrs Video satura izstrādes eksperte
Jaunumi