Dzimšanas gads: 1970

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Limbažu novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot Amatu māju novadā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītību un kultūru.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Jaunā ēka Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai Saulkrastos un bibliotēku grāmatu izsniegšanas pakomāti 24 h diennaktī Sējā, Zvejniekciemā un Saulkrastos.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2007 Sociālo zinātņu bakalaurs bibliotēkzinātnē un informācijā
Augstākā Latvijas Universitāte 2009 Maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā
Darbavieta Amats
Saulkrastu novada bibliotēka Vadītāja
Jaunumi