Dzimšanas gads: 1969

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2000 Izglītības zinātņu maģistra grāts pedagoģija
Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas Akadēmija 1993 Mūzikas bakalaura grāds klavieru specialitātē
Darbavieta Amats
Olaines mūzikas un mākslas skola pedagogs
Olaines 1. vidusskola skolotājs
Jaunumi