Dzimšanas gads: 1971

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 1995 siltumapgāde, gāzes apgāde un ventilācija
Olaines tehnoloģiskais tehnikums 1990 tehniķis-mehāniķis
Darbavieta Amats
Olaines novada dome deputāts
AS "Olaines ūdens un siltums" siltuma un dzeramā ūdens ražotņu vadītājs
Jaunumi