Dzimšanas gads: 1968

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Beidzot Misas upi padarīt pieejamu laivotājiem
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Bērni un atstumtie (dzīves pabērni)
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ceļi un drošība(video) visā novadā
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Medicīnas akadēmija 1995 Ārstniecība
Darbavieta Amats
SIA "OlainMed" valdes loceklis, ārsts
Jaunumi