Dzimšanas gads: 1977

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Vēlos novadā veicināt interešu izglītības, kultūras un sporta pasākumu pieejamību tuvāk dzīves vietai dažādām iedzīvotāju grupām perifērijā, kā arī aktualizēt tīras vides problemātiku novadā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Lai iedzīvotāji iegūtu plašāku uz vietas pieejamo pakalpojumu klāstu, pašvaldībai jāatbalsta lokālo kopienu biedrības, kā arī jāveicina sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanās novadā.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Infrastruktūras uzlabošana perifērijā - velosipēdu un gājēju celiņu turpmāka attīstīšana, dārzkopības sabiedrību ceļu tehniskā sakārtošana; 2. Saieta nama būvniecība Jāņupē.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2004 Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, organizāciju psiholoģijas programma
Darbavieta Amats
AS "Swedbank" projektu vadītājs (operāciju izcilības eksperts)
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Lazdas" valdes loceklis
Jaunumi