Dzimšanas gads: 1957

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Sadarbība ar novada cilvēkiem,galvenokārt senioriem,tiem ir nepieciešama saskarsme ar līdzcilvēkiem,jo vientulība ir aktuāla senioru vidū.
Izveidot Jaunolainē “Senioru Namu” ,lai veiktu socializācijas un integrācijas procesa atvieglošanu senioriem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Tādas iedzīvotāju grupas,kā daudzbērnu ģimenes,trūcīgos,maznodrošinātos,pensionārus.
Saglabātu atlaides: sabiedriskā transporta,nekustamā īpašuma nodokļa,kā dzīvokļu un medicīnas pabalstus.
Būvēt rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Dzīvojamā fonda saglabāšanu,attīstību-finansēt renovācijas dokumentācijas izstrādi 100% apmērā,nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90% apmērā.

Veicināt Jaunolaines un Gaismu katlumāju pāreju uz gāzes apkuri,tā samazinot pakalpojumu tarifus.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2009 Inženierekonomika un vadība
Augstākā Rīgas Tehniskā koledža 2006 Pasta speciālists
Darbavieta Amats
Olaines nevalstisko organizāciju apvienība valdes priekšsēdētāja
Biedrība "Pīlādzis" valdes priekšsēdētāja
Jaunumi