Dzimšanas gads: 1971

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dzīvesvietas Latvijā nav

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Daudzfunkcionāla kultūras un kultūrizglītības kompleksa celtniecība Olainē, kā arī citu nozīmīgu un prioritāru projektu virzīšana, kas var būtiski uzlabot Olaines novada iedzīvotāju dzīvi .
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Esmu par KULTŪRU, tai skaitā interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējām Olaines novadā. Par prioritāti Olaines novadā joprojām uzskatu izglītības nozari un protams sociālais atbalsts, jo man rūp seniori un citas sociālā atbalsta grupas.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Daudzfunkcionālas kultūras un kultūrizglītības kompleksa celtniecība Olainē, kā arī turpināt atbalstīt infrastruktūras attīstību un labiekārtošanas darbus novada teritorijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1994 Tēlotāja mākslas katedra, Vizuālās mākslas skolotājs
Darbavieta Amats
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle" deju skolotājs
Olaines Kultūras centrs deju kolektīva vadītājs
Rīgas pilsētas pašvaldība skolotājs
Carnikavas novada dome deju kolektīva vadītājs, skolotājs
Olaines novada dome deputāts
Jaunumi