Dzimšanas gads: 1970

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Nodrošināt vietu bērnudārzos visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītība, sociālais atbalsts.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Rehabilitācijas centra bērniem ar īpašām vajadzībām un dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem izveide.

Jaunas grupas un jaunu bērnudārzu izveide.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2006 Izglītības un zinātņu maģistrs
Augstākā Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts 2002 Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un praktiskā psihologa kvalifikācija
Augstākā Liepājas Pedagoģiskā augstskola 1994 Pirmsskolas pedagoģijas pasniedzējs, audzinātāja
Darbavieta Amats
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Magonīte" vadītāja
Jaunumi