Dzimšanas gads: 1980

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Padarīt novadu vēl zaļāku, vēl pievilcīgāku, līdzfinansējot un iedrošinot iedzīvotājus siltināt daudzdzīvokļu mājas.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
1) ğimenes ar bērniem,
2) kultūru.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Jaunas Olaines Mūzikas un mākslas skolas celtniecība (multifunkcionāls centrs).
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2013 Tiesību zinātnes
Augstākā Latvijas Universitāte 2007 Tiesību zinātnes
Augstākā Latvijas Universitāte 2003 Uzņēmējdarbības ekonomika
Darbavieta Amats
AS "Conexus Baltic Grid" Juridiskā departamenta Juridiskās daļas vadītājs
Biedrība "Strīdu pietura" valdes loceklis
Biedrība "Pārolaines attīstība" valdes priekšsēdētājs
Rīgas Apvienotā šķīrējtiesa šķīrējtiesnesis
Jaunumi