Dzimšanas gads: 1984

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Integrēt un iekļaut cilvēkus ar speciālām vajadzībām sabiedrībā ar speciālo darbnīcu, darba vietu un grupu dzīvokļu ieviešanu, līdztekus regulāri informējot līdzcilvēkus par pārmaiņām, radot drošu vidi.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Cilvēkus (bērnus, jauniešus, pieaugušos) ar speciālām vajadzībām un viņu ģimenes.
NVO, sociālos uzņēmumus, izglītības iestādes un uzņēmumus, kas rod inovatīvus un kvalitatīvus risinājumus cilvēku ar speciālām vajadzībām iekļaušanai sabiedrībā.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kopienas labsajūtas un kvalitātes celšana, rādot piemēru citiem novadiem.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2009 Ekonomists (grāmatvedība, analīze, audits)
Augstākā Latvijas Universitāte 2008 Ekonomists (grāmatvedība, analīze, audits)
Darbavieta Amats
AS "Riga Airport Commercial Development" finanšu analītiķe (Senior Finance Affairs Specialist)
Biedrība "Citāds Es" valdes priekšsēdētāja
SIA Atbalsta centrs "Citāds Es" valdes locekle
Jaunumi