Dzimšanas gads: 1977

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Multifunkcionālā centra būvniecība (Olaines Mūzikas un mākslas skolas, Olaines bibliotēkas un Pieaugušo izglītības centra attīstībai).
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Sociāli neaizsargātās grupas, bērni un jaunieši.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ceļu infrastruktūras uzlabošana (esošo novada ceļu kvalitātes uzlabošana, ceļu infrastruktūras tīkla pilnveidošana).
Sporta un aktīvaā dzīvesveida infrastruktūras attīstīšana (bērnu rotaļu laukumi, futbola un hokeja slēgtās halles, skeitparks u.c.).
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 2017 Izglītības un sporta darba speciālists
Augstākā Latvijas Universitāte 2002 Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Darbavieta Amats
SIA "Pakmarkas" industriālo projektu vadītājs
Olaines novada dome deputāts
Biedrība "Olaines skeitborda klubs" valdes loceklis
Biedrība "Latvijas Skeitborda federācija" ģenerālsekretārs - valdes loceklis
Jaunumi