Dzimšanas gads: 1957

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Vēlos, lai bērnudārzos tiktu nodrošināta vieta visiem novadā deklarētajiem bērniņiem no 1.5 gadu vecuma, veidojot jaunas grupiņas Veselības ielā 7, Olainē, kā arī atbalstīt sadarbībā ar Rīgas un Mārupes novada pašvaldībām jauna bērnudārza izveidi.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Nepieciešams atbalstīt tos (rūpīgi izvērtējot), kuriem attiecīgajā brīdī atbalsts ir nepieciešams. Līdz šim pašvaldība ir sniegusi atbalstu gan sabiedrības grupām, gan NVO un dažādām nozarēm, un to arī jāturpina darīt nākotnē.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1.Daudzfunkcionālā centra ar jaunām bibliotēkas un Olaines Muzikas un mākslas skolas telpām būvniecība Olainē un Jaunolaines sākumskolas un kultūras nama ēkas renovācija.
2. Līdzfinansējums DKS un jauno ciematu infrastruktūras attīstībai.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Juridiskā koledža 2011 Jurista palīgs
Augstākā P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte 1980 Ķīmiķe - pasniedzēja
Darbavieta Amats
Olaines novada pašvaldība Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Olaines novada dome deputāte
Jaunumi