Dzimšanas gads: 1986

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Attīstīt vietējo mobilitātes tīklu izveidojot:
1. "vietējā" autobusa maršrutus tarp pilsētu-ciemiem-dzelzceļa stacijām;
2. veloceliņa Olaine-Jaunolaine-Stūnīši (Medemciems)-Tīraine-Rīga;
3. Auto un velo stāvvietas pie dz.c. stacijām
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Pensionārus (sociala palidziba, atbilstošas infraastruktūras izveide, atbilstošu izklaides pasāķumu organizēšana)

Jauniešus (izglītības kvalitāte, atbilstošas infrastruktūras izveide, atbilstošu izklaides pasākumu organizesana, mājokļu attīstībšana)
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Autoceļa A8 divlīmeņu mezgli Olainē un Medemciemā;
Jaunolaines savrupmāju teritoriju attīstība.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2012 Transportbūvju inženieris
Darbavieta Amats
Olaines novada pašvaldība priekšsēdētāja padomnieks
Biedrība "Pierīgas partnerība" padomes loceklis
SIA "Kart group" valdes loceklis
DKS "Druva" valdes priekšsēdētājs
Jaunumi