Dzimšanas gads: 1974

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centru.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītība, kultūra un sociālais atbalsts.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Multifunkcionālais centrs, kurā atradīsies mūzikas un makslas skola, bibliotēka un pieaugušo izglītības centrs.
Rehabilitācijas centrs bērniem ar ipašām vajadzībām un grupu dzīvokļi personām ar īpašām vajadzībām.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2001 Latviešu valodas un literatūras skolotāja vidusskolā
Darbavieta Amats
Olaines 1.vidusskola direktora vietniece audzināšanas darbā
Olaines novada dome deputāte
Jaunumi