Dzimšanas gads: 1976

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2000 Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Augstākā Latvijas Universitāte 1998 Ekonomikas bakalaura grāds
Augstākā Biznesa augstskola "Turība" 2003 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Tiesību zinātnes"
Darbavieta Amats
Olaines novada pašvaldība domes priekšsēdētājs
Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība" biedrs
Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "RĪGAS METROPOLE" biedrs
Jaunumi