Dzimšanas gads: 1957

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Līvānu novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izglītot, veicināt un atbalstīt daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieku iesaisti kopīpašumu apsaimniekošanā un lēmumu pieņemšanā. Tā ir pamatā tam, lai sakārtotu jau esošo dzīvojamo fondu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu un attīstību, jo tā ir mūsdienīga ilgtermiņa domāšana.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Turpināt ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanu, to skaitā Ubaglīča ielu infrastruktūras pārbūves sekmīga pabeigšana. Smilšu ielas ēkas atjaunošana un pielāgošana sociālo dzīvokļu izvietošanai.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1979 Ekonomika
Vidējā Daugavpils 12.vidusskola 1975 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" Ekonomiste
Līvānu novada dome Deputāte, sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Jaunumi