"Latvijas attīstībai"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Andris Vaivods 1960 Līvānu novada dome
2. Ginta Kraukle 1976 Līvānu novada domes
3. Ināra Kalvāne 1957 SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība"
4. Pēteris Romanovskis 1967 SIA "Līvānu kūdras fabrika"
5. Jānis Magdaļenoks 1965 SIA "Minox"
6. Gatis Pastars 1983 Līvānu 1.vidusskola
7. Ļevs Troškovs 1952 SIA "Līvānu slimnīca"
8. Mārīte Vilcāne 1960 Jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls"
9. Inese Jaunušāne 1961 Jersikas pamatskola
10. Māris Grigalis 1962 SIA "Rasa Botanicals"
11. Ramiss Aļijevs 1979 SIA "Rudzāts"
12. Kristīne Kirilova 1973 Līvānu novada pašvaldība
13. Edgars Vaivods 1966 Rudzātu Speciālā pamatskola
14. Klavdija Daukšte 1963 Līvānu 2.vidusskola
15. Jānis Bulmeisters 1991 Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola
16. Dace Jankovska 1982 Līvānu novada Kultūras centrs
17. Mārtiņš Mālnieks 1988 SIA "Sencis"
18. Sanita Pinupe 1989 Līvānu novada Kultūras centrs
Jaunumi
Partijas programma
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados.
Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi un mērķtiecīgi jauni cilvēki, kuri, gudri strādājot Līvānu novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.

Ģimenēm draudzīgs novads:

Uzlabosim ģimenes atbalstu, paredzot progresīvo pabalstu bērnu piedzimšanas gadījumā - lielāks pabalsts daudzbērnu ģimenēm;
Paredzēsim stipendijas studentiem, atbalstu daudzbērnu ģimenēm, brīvpusdienas un brīvbiļetes skolēniem, bezmaksas bērnu interešu izglītību;
Ierīkosim jaunus bērnu rotaļu laukumus;
Nodrošināsim senioriem un personām ar invaliditāti iespējas apmeklēt peldbaseinu bez maksas;
Uzlabosim sociālās aprūpes kvalitāti mājās, aprūpes centros, palielināsim sociālo darbinieku un citu strādājošo atalgojumu.

Biznesa vide un stipra ekonomika:

Piesaistīsim investorus ražošanas teritorijās;
Attīstīsim industriālo zonu ražotņu būvniecībai un uzlabosim sadarbību ar uzņēmējiem;
Savienosim Preiļu un Daugavpils šosejas ar apvedceļiem;
Labiekārtosim Jauno tirgu;
Turpināsim atbalstīt mazo uzņēmumu konkursu “Līvānu novads VAR”;
Nodrošināsim mājokļus speciālistu piesaistei uzņēmumiem, un atbalstīsim studiju iespējas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē.

Infrastruktūra, pilsētas un lauku teritoriju attīstība:

Atbalstīsim Līvānu nepabeigto ielu pārbūvi, Rīgas ielas asfaltēšanu Daugavpils virzienā, Ubaglīča ielu infrastruktūras sakārtošanu un gājēju tilta pār Dubnu atjaunošanu;
Piesaistīsim novadam jaunus iedzīvotājus ar jaunu individuālās apbūves teritoriju attīstīšanu Līvānu piepilsētā, ierīkojot ūdens un kanalizācijas tīklu;
Atbalstīsim jaunu veloceliņu izbūvi Jēkabpils un Daugavpils virzienā;
Paredzēsim atbalstu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu māju siltināšanai;
Siltināsim Bērnu un jauniešu centra ēku;
Pārveidosim bijušās Sutru pamatskolas ēku par īres dzīvokļu namu;
Atjaunosim Smilšu ielas ēku, pielāgojot sociālo dzīvokļu vajadzībām;
Sakārtosim vietējas nozīmes ceļus visos pagastos;
Veicināsim iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā un ieviesīsim līdzdalības budžetu;
Uzturēsim labā stāvoklī kultūras namus, bibliotēkas un skolas, kā arī nodrošināsim autobusus skolēniem visos pagastos;
Rūpēsimies par labu dzeramā ūdens kvalitāti visos pagastos.

Vesels cilvēks, izglītota sabiedrība:

Izveidosim mehānismu jaunu ģimenes ārstu piesaistei;
Saglabāsim Līvānu slimnīcas spēju nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus;
Paplašināsim aprūpes centru “Rožlejas” ar piebūvi;
Visiem bērniem nodrošināsim vietas pašvaldības bērnudārzos;
Nodrošināsim kvalitatīva skolu tīkla darbību pagastos un pilsētā, pieeju digitālajām tehnoloģijām;
Izveidosim dienesta viesnīcu pie Līvānu 1.vidusskolas jaunu audzēkņu piesaistei un sporta nometņu rīkošanai;
Nodrošināsim bērnu interesēm atbilstošu piedāvājumu sporta, mūzikas, mākslas skolā, interešu izglītības pulciņos;
Atbalstīsim augstskolas filiāles darbību novadā.

Kultūra un sports:

Veidosim Līvānu pussalu par reģionālu kultūrvietu ar estrādi, gājēju promenādi, atpūtas un sporta zonām, peldvietu u.c.;
Attīstīsim Līvānu stikla un amatniecības centru;
Atbalstīsim kvalitatīvu kultūras piedāvājumu, uzlabojot kultūras namu aprīkojumu un izveidojot novadpētniecības centru;
Nodrošināsim laikmetīgus bibliotēkas pakalpojumus pagastos un pilsētā;
Atbalstīsim NVO, biedrības, sporta klubus un pašdarbības kolektīvus;
Nodrošināsim kvalitatīvu sporta bāzi, inventāra nomu;
Dažādosim Grīvas trases iespējas, pabeigsim slēpošanas kalna izbūvi;
Atjaunosim kapličas ēku Draudzes kapos.

Droša un ekoloģiska vide:

Veidosim pārdomātu teritoriju apzaļumošanu pagastos un pilsētā - ziedu stādījumus, rododendru dārzu, vērtīgo koku atjaunošanu gar Rīgas ielu un citviet;
Uzstādīsim jaunus vides objektus un dizaina soliņus;
Panāksim degradēto ēku nojaukšanu vai atjaunošanu;
Veicināsim videi draudzīgu Zero Waste (bezatkritumu) kustību un pilnveidosim atkritumu šķirošanas sistēmu;
Uzstādīsim energoefektīvu ielu apgaismojumu Līvānos un novada pagastos;
Ieviesīsim video novērošanu iedzīvotāju drošībai;
Virzīsim moderna pakalpojumu centra izbūves projektu ugunsdzēsēju depo, policijas, zemessardzes, probācijas dienesta vajadzībām.