Politiskā partija "KPV LV"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Dairis Ošis 1985 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LEGALOS
2. Inga Spēkaine 1970 Izdienas pensionāre
3. Adrians Žerebcovs 1984 SIA "MEISTARS LV"
4. Andris Kurcišs 1986 Biedrība K.A.Group
5. Madars Balodis 1993 Pašnodarbināta persona
6. Ginta Bukāte 1988 Viduskurzemes pamatskola- attīstības centrs
7. Artis Freibergs 1979 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALOŽI & KO"
8. Emīls Vite 1994 Pašnodarbināta persona
9. Rosens Ilijevs 1987 ROSGARD SIA
10. Alvis Kaltnieks 1994 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"
11. Elīza Šmidberga 2001 Studente
12. Mārtiņš Vāgners 1982 Pašnodarbināts
13. Adriana Rezevska 2003 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pārsa"
14. Māris Ozoliņš 1997 Students
15. Gatis Doniņš 1976 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizputes Atslēgas"
16. Ilze Frickopa 1991 Mājsaimniece
17. Oskars Straume 1988 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALVOS"
18. Iveta Pucena 1962 Viduskurzemes pamatskola- attīstības centrs
Jaunumi
Partijas programma
Mēs, politiskās partijas “KPV LV” deputātu kandidāti, redzam Kuldīgas novadu kā vienu no iedzīvotājiem draudzīgākajām pašvaldībām. Kvalitatīvi mājokļi un dzīves apstākļi, aktīva sociālā vide, labi apmaksātas un stabilas darba vietas ir mūsu prioritātes. Veidosim novadu drošu, lai ikviens šeit justos gaidīts, vajadzīgs un atbalstīts. Lai paveiktu iepriekšminēto, izvirzām sekojošu darbības programmu:

Pārvalde:
Veidosim pārtikušas sabiedrības modeli, kur par prioritāti izvirzīts novada iedzīvotājs, nodokļu maksātājs un uzņēmējs.
Prioritāšu īstenošanai vispirms tērēsim pieejamo ES finansējumu Kuldīgas novada attīstībai, lai mazāk tērētu novada iedzīvotāju naudu.
Veiksim funkcionālo auditu domē, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās. Optimizēsim pašvaldības amatpersonu un darbinieku skaitu, ņemot vērā reģionālo reformu, nodrošināsim cilvēka cienīgu atalgojumu pašvaldībā nodarbinātām personām.
Iesaistīsim nevalstiskās organizācijas, novada iedzīvotājus un kopienas domes lēmumu pieņemšanā, lai panāktu vislabāko iespējamo rezultātu.
Pārtrauksim gadiem ieilgušo praksi, kad būvniecības un infrastruktūras objekti tiek īstenoti pavirši un nekvalitatīvi.

Veselība, sociālā vide:
Prioritāte - cilvēka cienīga dzīves apstākļu nodrošināšana visiem iedzīvotājiem.
Veidosim sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un Covid-19 negatīvo seku mazināšanai.
Izstrādāt sistēmu, kā operatīvi nodrošināt palīdzību krīzē nonākušajiem iedzīvotājiem.
Rīkosim pasākumus senioru socializācijai.

Tautsaimniecība, infrastruktūra, finanses:
Investēsim stratēģiski svarīgos infrastruktūras objektos, daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanā un attīstīšanā, pagastu ceļu atjaunošanā, dārziņu teritoriju infrastruktūras sakārtošanā.
Attīstīsim novada novecojušo, neefektīvo ielu apgaismojuma infrastruktūru, uzlabojot drošību un energoefektivitāti.
Uzlabosim novada iedzīvotāju drošību ar vienotu videonovērošanas tīklu un to paplašināsim.
Izveidosim taisnīgu budžeta sadali pagastu, ciemu un pilsētas ietvarā.
Veidosim infrastruktūru mazā, vidējā biznesa attīstībai, veicinot mūsu novada produkcijas un pakalpojumu pieejamību, piešķirsim atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim, telpu nomas maksai pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošajās telpās.
Veidosim Kuldīgas novadu kā vietu, kuru uzņēmēji izvēlētos uzņēmējdarbībai, ražotņu veidošanai un jaunu darbavietu radīšanai, attīstot novada degradēto teritoriju infrastruktūru.
Veidosim ciešāku sadarbību ar apkārtējiem novadiem, iesaistoties kopējos infrastruktūras projektos.
Veidosim velosipēdu satiksmes infrastruktūru kā vienotu maršrutu tīklu visā novadā.
Kuldīgas novada attīstīšana kā vienu no galvenajiem Latvijas tūrisma centriem, kas būtu saistošs un pieejams visos gadalaikos.
Ar lepnumu turpināsim Suitu kultūrtelpas attīstību.

Izglītība, kultūra, sports:
Veicināsim visu vecumu iedzīvotāju iesaisti veselīgā brīvā laika pavadīšanā, attīstot aktīvās atpūtas infrastruktūru, āra trenažieru uzstādīšanu visā novadā.
Nodrošināsim pilnvērtīgas bezmaksas pusdienas pirmsskolas izglītības, sākumskolas un pamatskolas audzēkņiem.
Attīstīsim sporta stadionus, atbilstoši mūsdienu prasībām, dažādām sporta aktivitātēm brīvā dabā.
Atbalstīsim individuālos un komandu sportistus, attstīsim e-sportu. Motivējoša atbalsta sistēma panākumu sekmēšanai un izcilu sasniegumu novērtēšanai.
Saglabāsim skolas novada pagastos, sniegsim atbalstu Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam.
Organizēsim kultūras, izklaides pasākumus iedzīvotāju saliedēšanai, psiholoģiskās spriedzies mazināšanai.
Veidosim konceptu ilgtspējīgai novada svētku, festivālu attīstībai, nodrošinot vērienīgu svētku apmeklētāju piesaisti.
Turpināsim sadarbību ar valsts mēroga sporta un kultūras pasākumu rīkotājiem.

Mājokļi, vide:
Piesaistīsim finansējumu jaunu daudzdzīvokļu īres namu būvniecībai, Ekonomikas ministrijas programmas ietvaros.
Izveidosim programmu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalstam, kur pašvaldība finansē nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, lai ēka varētu veiksmīgi startēt ES līdzfinansējuma programmai ēkas siltināšanai.
Izveidosim novada ūdens tilpnēm apsaimniekošanas plānus, zivju fondu apsaimniekošanas ietvaros.
Rūpēsimies par apkārtējās vides tīrību, atkritumu apsaimniekošanu un izmaksu samazināšanu, šķirošanas pieejamību.
Izveidosim zaļo laukumu, digitālo platformu, kurā notiktu sadzīvē nepieciešamu mantu apmaiņa starp novada iedzīvotājiem, lai novērstu izmantošanai derīgu mantu nonākšanu atkritumos.