Dzimšanas gads: 1981

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Atbalstīšu infrastruktūras attīstīšanas un vides sakopšanas projektus. Attīstīta infrastruktūra ir pamats uzņēmējdarbības attīstībai, tātad arī jaunu darba vietu radīšanai. Apvienojumā ar sakārtotu vidi tas paaugstinās iedzīvotāju labklājības līmeni.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Seniorus un jauniešus. Vēlos, lai senioriem uzlabotos dzīves kvalitāte, un priecātos, ka jaunieši pēc augstskolas beigšanas atgrieztos Aizkraukles novadā, veidotu šeit savas ģimenes un attīstītu uzņēmējdarbību.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Investīcijas infrastruktūras uzlabošanai neatkarīgi no tā, vai investīcijas būs novada centrā vai perifērijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2005 Inženierzinātņu maģistra grāds enerģētikā un elektrotehnikā
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2003 Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Darbavieta Amats
AS „Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Procesu kontroles daļas Elektroinženieris (S)
Aizkraukles novada pašvaldība Domes deputāts
Jaunumi