Dzimšanas gads: 1963

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Attīstot zaļo dzīvesveidu, panākt atkritumu šķirošanas iespējas visā novadā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu izglītību un kultūru, pievēršot uzmanību gan bērnu, gan jauniešu, gan pieaugušo iespējām iegūt kvalitatīvu formālo un neformālo izglītību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Veloceliņa izbūve, sasaistot visas administratīvās teritorijas Aizkraukles novadā. Formālās un neformālās izglītības materiālu/platformas izveide, veicinot Aizkraukles novada vēstures un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Univeristāte 1987 Vēstures un filozofijas fakultāte – vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja (Maģistrs)
Darbavieta Amats
Pļaviņu novada ģimnāzija Skolotāja
Biedrība “Kopsolis” Valdes locekle
Pļaviņu novada dome Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas priekšsēdētāja vietniece
Jaunumi