Dzimšanas gads: 1970

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Novadā ir nepieciešams nodibināt uzņēmēju biedrību. Tās mērķis būtu apvienot novada uzņēmējus, lai kopīgi veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā, pārstāvot kopīgās vietējo uzņēmēju intereses.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
1. Jauniešus-uzņēmējus, kuri vēlas savu dzīvi īstenot mūsu novadā - atgriežoties pēc mācībām, izvēloties mūsu novadu kā jauno dzīves un darba vietu.
2. Cilvēkus (un to ģimenes) ar īpašām vajadzībām vai biedrības, kuras apvieno šos cilvēkus.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanu jaunā novada perifērijā. Nelegālo atkritumu izgāztuvju apsekošanu un rekultivizāciju visā novadā, īpaši perifērijā. Aktīvās atpūtas (rekreācijas) vietu saglabāšana un attīstība visā novadā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Bulduru sovhoztehnikums 1989 Agronoma specialitāte
Darbavieta Amats
“IMIga” SIA Valdes priekšsēdētāja
Aizkraukles Profesionālā vidusskola Konventa padomes locekle
Aizkraukles novada pašvaldība Domes deputāte
Aizkraukles Profesionālā vidusskola Eksāmenu komisijas locekle
Jaunumi