Dzimšanas gads: 1974

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Apvienot siltumapgādes un komunālās saimniecības, vienādot tarifus novada iedzīvotājiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kultūras un sporta jomu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Investīcijas siltumapgādē, ūdens apgādes un kanalizācijas centralizētajos tīklos.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 1996 Inženieris, Maģistra grāds elektrozinības
Augstākā Rīgas Tehniskā univeristāte 1995 Bakalaura grāds elektrozinībās
Darbavieta Amats
AS "Sadales tīkls" RBF RUD daļas vadītājs
Aizkraukles novada pašvaldība Domes deputāts
Mednieku, makšķernieku biedrība "Sērene" Valdes priekšsēdētājs
Jaunumi