Dzimšanas gads: 1990

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot līdzfinansējuma programmu vecākiem ar mērķi radīt jebkuram pieejamas visa veida bērnu un jauniešu ārpus skolas nodarbības.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jaunās ģimenes un vietējos uzņēmumus.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Pašvaldības ceļu seguma atjaunošana, uzlabošana un ēku energoefektivitātes paaugstināšana visā novada teritorijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvija Lauksaimniecības universitāte 2013 Profesionālais bakalaura grāds enerģētikā un enerģētikas inženiera kvalifikācija
Darbavieta Amats
SIA ”Hanza-elektro” Darbu vadītājs
Kokneses novada dome Deputāts
Jaunumi