Dzimšanas gads: 1978

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Stadiona renovācija, slēpošanas trases pilnveide.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšana, kultūras joma.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Daugavas krasta sakopšana, labiekārtošana, pastaigu taku labiekārtošana. Peldvietu sakārtošana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Sporta pedagoģiskā akadēmija 2002 Basketbola treneris Sporta skolotājs, nometņu vadītājs (Maģistrs)
Darbavieta Amats
Aizkraukles Sporta Centrs Vadītājs
Aizkraukles novada pašvaldība Domes deputāts
Jaunumi