Dzimšanas gads: 1983

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas teritorijas labiekārtošanu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītības un tūrisma iespējas novadā.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un tās teritorijas labiekārtošana un tūrisma objektu attīstīšana novada ūdenstilpju krastos.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2015 Doktora studiju programma komunikācijas zinātnē
Augstākā Latvijas Universitāte 2010 Maģistra studiju programma komunikācijas zinātnē
Augstākā Latvijas Universitāte 2008 Bakalaura studiju programma komunikācijas zinātnē, sabiedrisko attiecību specialitātē
Darbavieta Amats
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts Vadošais pētnieks
Daugavpils Universitāte Pētnieks
Claims Conference universitāšu partnerība Lektors
LU SZF Praktiskās ētikas centrs Vadītājs
Kokneses sporta veterānu klubs Valdes loceklis
Jaunumi