Dzimšanas gads: 1970

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Jaunajā novadā izstrādāt vienotu pieeju atbalstam daudzdzīvokļu māju atjaunošanas veicināšanai. Piemēram līdzfinansējuma piešķiršana energoauditu un projektēšanas izmaksām.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Es vēlos panākt lai pašvaldība prioritāri atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību novadā un infrastruktūras sakārtošanu, it sevišķi ārpus pilsētām.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Autoceļu sakārtošana novadā, kā arī izglītības joma, tai skaitā pirmsskolas izglītība.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Biznesa vadības koledža 2006 Mārketinga un tirdzniecības speciālists
Augstākā Latvijas Lauksiamniecības universitāte 1994 Būvinženieris
Darbavieta Amats
SIA "Juniperus" Būvdarbu vadītājs
Pļaviņu novada dome Deputāts
Jaunumi