Dzimšanas gads: 1980

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas universitāte 2018 Profesionālais bakalaura grāds izglītībā - specialitātē “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2006 Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Darbavieta Amats
Aizkraukles Interešu izglītības centrs Direktore
Biedrība “Vecāki Aizkrauklei” Valdes priekšsēdētāja
Aizkraukles novada pašvaldība Domes deputāte
Jaunumi