Dzimšanas gads: 1986

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kokneses sporta centra stadiona infrastruktūras pilnveide - tiesnešu ēkas ar tribīnēm ierīkošana, stadiona seguma un sektoru renovācija un stadiona apgaismojuma uzlabošana.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu izglītības jomu un iedzīvotāju, īpaši jauniešu, iesaisti sportiskās aktivitātēs.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Manas, kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām ir darbavietu radīšana un sporta jomas pilnvērtīgāka attīstība visās apdzīvotajās novada vietās.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniska universitāte 2011 Inženiera kvalifikācija, bakalaura grāds tranportbūvēs
Augstākā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 2014 Treneris
Darbavieta Amats
Kokneses sporta centrs Direktors
Aizkraukles novada sporta skola Vieglatlētikas treneris
Kokneses novada dome Deputāts
Kokneses sporta veterānu klubs Valdes loceklis
Jaunumi