Dzimšanas gads: 1962

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot „Sabiedrības resursu centru”, radot sadarbības un atbalsta vietu novada biedrībām, jaunajiem uzņēmējiem, tūrisma informācijas centriem, kultūras un citiem radošiem cilvēkiem, lai kopīgi strādātu pie starpnozaru attīstības projektiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
1. Kultūras un izglītības procesos iesaistīto sabiedrības daļu (t.sk., tautas mākslas kolektīvos, profesionālās ievirzes, pieaugušo un interešu izglītībā).
2. Aktīvās sabiedrības grupas.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Sabiedrības resursu centra izveide Aizkraukles pilsētā
2. Kultūras un izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un modernizēšana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2003 Pieaugušo pedagoģija (Mag.paed.sc)
Augstākā Liepājas universitāte 1984 Pedagoģijas fakultāte
Darbavieta Amats
Jaunjelgavas novada dome Kultūras nama direktore
Aizkraukles novada pašvaldība Folkloras kapelas vadītāja
Biedrība "Aizkraukles reģionālā Tautskola" Izpilddirektore
Aizkraukles novada dome Deputāte
Jaunumi