Dzimšanas gads: 1991

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Radīt sabiedrības līdzdalības iespējas, tajā skaitā lēmumu pieņemšanā - līdzdalības budžets, caurspīdīga pārvalde, iniciatīvu atbalsta mehānismi u.c.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Ģimenes ar bērniem - bez iedzīvotājiem, kas izvēlas šo novadu par dzīves vietu nevar būt runa par kādas jomas attīstību.
Uzņēmējdarbības attīstība - darba vietas un iespējas realizēt savas idejas ir priekšnosacījums, lai izvēlētos dzīvot novadā.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Daugavas akvatorija attīstība (aktīvās atpūtas un rekreācijas zonu pilnveidošana). Ceļu infrasturktūras uzlabošana, lai palielinātu iedzīvotāju mobilitāti un iespējas saņemt kvalitatīvus pakalpojumus - visā novadā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Ekonomikas un Kultūras augstskola 2015 Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Augstākā Latvijas biznesa koledža 2012 Uzņēmējdarbības speciālists
Darbavieta Amats
Aizkraukles novada pašvaldība Vecākais sabiedrisko attiecību speciālists
SIA "Up Pro" Valdes loceklis
Aizkraukles novada pašvaldība Domes deputāts
Jaunumi