Dzimšanas gads: 1961

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Rast iespēju atbalstīt uzņēmējus, lai tiktu radītas jaunas darba vietas.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Bērniem kvalitatīvu izglītību dzīvesvietas tuvumā, ne tikai novada centrā. Atbalsts skolotājiem un citām pašvaldībai nepieciešamām profesijām. Kā arī atbalstīt studentus, lai veicinātu viņu atgriezšanos savā novadā pēc studijām.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Galvenā prioritāte pašvaldības investīcijām ir skolas, t.i., investīcijas skolu materiāli tehniskajā nodrošinājumā un pedagogu kvalifikācijas celšanā. Kā arī ielu, ceļu, ūdensvadu un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai visā novada teritorijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daugavpils Pedagoģiskais institūts 1985 Vidusskolas bioloģijas-ķīmijas skolotājs, profesionālais maģistrs
Darbavieta Amats
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola Direktore
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola Ķīmijas skolotāja
Neretas novada dome Deputāte
Jaunumi