Dzimšanas gads: 1963

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Apzināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus (meži, zemes, ēkas) un izveidot vienotu šo īpašumu apsaimniekošanas modeli.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Vēlos, lai pašvaldība atbalstītu uzņēmējdarbību - vietējos mazaos uzņēmējus, amatniekus. Tādā veidā radot darbavietas laukos.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Atbalstīšu tos investīcijas projektus, kas ļautu uzlabot lauku ceļu uzturēšanu un jaunu izbūvi. Piemēram, Jaunjelgavas apvedceļa izbūvi, Daudzeva-Sunākstes ceļa rekonstrukciju.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1987 Inženieris-tehnologs
Darbavieta Amats
Valsts Meža dienests, Sēlijas virsmežniecība, Aizkraukles mežniecība Vecākais mežzinis
Jaunjelgavas novada dome Deputāts
Jaunumi