Dzimšanas gads: 1955

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Apvienot visus novada seniorus apvienībā. Izveidojot senioru interešu centru, lai nodrošinātu jaunā novada senioru iespējas uz vienlīdzīgu atbalstu, interešu un vajadzību nodrošināšanu. Tas sekmētu efektīvu senioru interešu pārstāvniecību novadā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Vēlos rosināt, lai pašvaldība atbalstītu pandēmijā cietušo novada kultūras nozari, izveidojot jauno mākslinieku atbalsta fondu. Tādējadi dodot izaugsmes iespēju talantīgiem novada iedzīvotājiem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Izveidot jaunu dzīvojamo fondu jaunā novada centros, lai sniegtu atbalstu novada iedzīvotājiem.

Svarīgs uzdevums iedzīvotāju labklājības veicināšanā būtu sekmēt dzīvojamo māju siltināšanas projektu realizāciju, sniedzot nepieciešamo atbalstu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Priekuļu lauksaimniecības tehnikums 1974 Tehniķis, mehāniķis
Darbavieta Amats
SIA "Laktiņi K" Valdes loceklis
Vidzemes partija Valdes loceklis
Jaunumi