Dzimšanas gads: 1968

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Vienlīdzīgas atlīdzības un darbinieku vērtēšanas sistēmas izveidošana un ieviešana pašvaldības pārvaldē un iestādēs.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem un vientuļajiem senioriem.
Attīstīt ceļu infrastruktūru.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Veloceliņu izbūve no katra pašreizējā novada centra uz attīstības centru Aizkrauklē. Lauku ceļu projekti.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2020 Namu pārvaldīšana, kvalifikācija – namu pārvaldnieks
Augstākā Biznesa augstskola "Turība" 2005 Tiesību zinātnes, kvalifikācija – jurista palīgs
Darbavieta Amats
Skrīveru novada dome Priekšsēdētājs
Zemgales Plānošanas reģions Attīstības padomes loceklis
Biedrība "Mednieku-makšķernieku klubs "RAGS"" Valdes loceklis
Skrīveru novada dome Deputāts
Jaunumi