Dzimšanas gads: 1967

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Aizkraukles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Infrastruktūra iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai: ceļi lauksaimniekiem, tūrisma jomai (dabas takas ,piestātnes skatu laukumi, laivu parki), uzņēmējdarbībai rūpnieciskās teritorijas (ceļi, elektrība, gāze).
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Es vēlos, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu jaunās ģimenes, jauniešus un seniorus.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Īres namu būvniecība novada iedzīvotājiem.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 1992 Aparātu būves inženieris
Komercizglītības centrs 2012 Vadības zinības
Darbavieta Amats
Kokneses novada dome Priekšsēdētājs
Kokneses Fonds Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Kokneses novada dome Deputāts
Zemgales Plānošanas reģions Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks
Jaunumi