Dzimšanas gads: 1971

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Tukuma novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ieviest pārskatāmu, “caurspīdīgu“ iepirkumu sistēmu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītība, jaunas uzņēmējdarbības piesaisti novadā
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Dzīvojamā fonda palielināšana kompleksā ar infrastruktūras uzņēmējdarbībai attīstīšanu.
2. Jauniešu interešu centrs, domnīca, tehnoloģiju parks - uz šo brīdi jaunieši iet postā, jo neredz jēgu un motivāciju ko apgūt.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1995 Būvinženieris
Darbavieta Amats
AS Gaso Ekspluatācijas un Tehniskā departamenta Transporta un saimniecības daļas vadītājs
SIA Jaundimanti AM Valdes loceklis