Dzimšanas gads: 1987

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Tukuma novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Sniegt atbalstu daudzbērnu ģimenēm izklaidēm (čeku atmaksa). Noteikta summa gadā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Pedagogi (pašvaldības piemaksa), sporta nozare, infrastruktūras uzlabošana.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kultūras nama sakārtošana, Bērnu mūzikas skola, zemes ceļu (ielu) asfaltēšana pilsētā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2013 Pirmsskolas un sākumskolas skolotāja
Darbavieta Amats
PII "Vālodzīte" Vadītājas vietniece izglītības jomā