Dzimšanas gads: 1971

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Tukuma novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Atklāta, nepastarpināta komunikācija ar sabiedrību – Domes lēmumprojektu publiskošana, lēmumu skaidrošana, Domes sēžu tiešraides, konstruktīva sadarbība ar medijiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbalsts ģimenēm ar bērniem, atbalsts ražojošo uzņēmumu ienākšanai novadā.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
PII «Vālodzīte» rekonstrukcija Tukumā, atbalsts īres namu būvniecībai gan Tukumā, gan perifērijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Tukuma 2. vidusskolas 1989 Vidējā izglītība
Darbavieta Amats
SIA Apgāds Kontinents Redaktore
Tukuma novada Dome Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja