Dzimšanas gads: 1984

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Tukuma novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Pilnveidot un attīstīt Durbes pils parku, lai palielinātu novadnieku un tūristu interesi par kultūrvēsturi Tukumā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
1. Atbilstošāko muzeju attīstību ATR reformu rezultātā.
2. Kultūras nozares kvalitatīvu attīstību novadā.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kultūrvēsturisko vietu, ēku uzturēšana un attīstība novadā. Tukuma vecpilsētas attīstība.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2009 Pirmsskolas un sākumskolas pedagogs
Darbavieta Amats
Tukuma Muzejs Komunikācijas nodaļas vadītāja
Partija "Tukuma pilsētai un novadam" Valdes locekle