Dzimšanas gads: 1979

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Tukuma novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Uzsākt labiekārtošanas darbus Mālkalnā
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Uzņēmējdarbība, aktīvu kopienu iniciatīvas
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ceļu infrastruktūra laukos
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2005 Tiesību zinātnes
Darbavieta Amats
Tukuma novada Bāriņtiesa Juriste
Partija "Tukuma pilsētai un novadam" Valdes locekle
Biedrība "Mēs Ozolnieku ciemam" Valdes locekle