Dzimšanas gads: 1959

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Tukuma novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ceļu un ielu stāvokļa nemitīga uzlabošana.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
1.Uzņēmējdarbību, lai radītu jaunas, labi apmaksātas darba vietas.
2. Krājaizdevu sabiedrību potenciāla un lomas palielināšanu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošana vecpilsētā. ielu asfaltēšana pagastos.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1983 Inženieris mehāniķis
Darbavieta Amats
Partija "Tukuma pilsētai un novadam" Valdes loceklis